Wykonywanie Zawodu

Niezbędne akty prawne

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych The Legal Counsel Act Code of Conduct of Legal Counsel Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r.

Czytaj dalej

Komunikaty sądów

Najnowsze komunikaty sądów z okręgu warszawskiego przydatne dla radców prawnych należących do OIRP w Warszawie. Zarządzenie nr 3465/2023 Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Okręgowego w Warszawie, godzin pracy kasy Sądu Okręgowego w Warszawie oraz godzin przyjęć interesantów – do wiadomości.

Czytaj dalej

Druki do pobrania

Zgodnie z wymogiem określonym art. 8 ust. 3 ustawy o radcach prawnych radcy prawni mają obowiązek zawiadamiania Rady OIRP o podjęciu wykonywania zawodu, formach jego wykonywania, adresie wykonywanej działalności, a także o wszelkich zmianach dotyczących wykonywania zawodu.

Czytaj dalej

Przeszukania w kancelarii

Uprzejmie przypominamy, że stosownie do art. 18 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w przypadku przeszukania, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej, radca prawny obowiązany jest żądać udziału przedstawiciela samorządu radców prawnych. W celu zapewnienia obecności przedstawiciela samorządu w trakcie przeszukania w godzinach pracy Biura OIRP w Warszawie, należy dzwonić pod numer 22 862 41 69 wewn. 148.

Czytaj dalej