Ogłoszenia

Wykaz lekarzy sądowych

Poniżej publikujemy linki do wykazów lekarzy sądowych uprawnionych do wydawania zaświadczenia potwierdzającego niezdolność do stawienia się na wezwanie w sądzie, w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Sądu Okręgowego w Płocku oraz Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie udzielania telefonicznych informacji

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w celu ochrony danych osobowych członków Izby warszawskiej, pracownicy Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie nie udzielają telefonicznych informacji dotyczących Państwa danych, poza wskazanymi w § 6 ust. 2 i 3 uchwały nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Czytaj dalej

Zalecenia CCBE w zakresie pomocy prawnej

Poniżej informacja zawierające zalecenia Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w zakresie pomocy prawnej.

Czytaj dalej

Wytyczne CCBE w zakresie korzystania przez prawników z usług pracy w chmurze

  Poniżej informacja Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy dotycząca zakresu korzystania przez prawników z usług pracy w chmurze.

Czytaj dalej

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek deklarowania i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Dotoczy on więc także każdego radcy prawnego prowadzącego indywidualną kancelarię jak i „spółek radcowskich”. Wydawać by się mogło, że kancelaria nie jest podmiotem uciążliwym dla środowiska i w związku z tym opłata za korzystanie ze środowiska to nie problem radcy prawnego. Okazuje się jednak, że niekoniecznie.

Czytaj dalej