Biuro OIRP

Dział Biuro Rady – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu Biuro Rady wraz z danymi teleadresowymi. Recepcja Ewelina Raczko tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 101 fax. 22 862 41 73 e-mail: oirp@oirpwarszawa.pl Sekretariat Agnieszka Muchyńska – Specjalista tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 160 e-mail: muchynska.a@oirpwarszawa.pl Agnieszka Jóźwik – Specjalista tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 148 fax.

Czytaj dalej

Dział Aplikacji – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu Aplikacji wraz z danymi teleadresowymi. Agnieszka Borowska-Pura – Kierownik Działu tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 142 e-mail: borowska-pura.a@oirpwarszawa.pl r. pr.  Łukasz Oleksiuk – Kierownik Szkolenia e-mail: lukasz.oleksiuk@oirpwarszawa.pl Biuro obsługi aplikanta (BOA) I rok Karolina Rybak – Specjalista tel. (22) 862 41 69 (-71) wew. 165 e-mail: 1rok@oirpwarszawa.

Czytaj dalej

Dział Członkowski – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu Członkowskiego wraz z danymi teleadresowymi. Agnieszka Nowakowska – Kierownik Działu tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 130 tel. bezpośredni 862 41 72 e-mail: nowakowska.a@oirpwarszawa.pl Ewidencja radców prawnych Jolanta Lejza – Specjalista tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 120 tel. bezpośredni 862 41 72 e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl Prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia pełnomocników z urzędu i kuratorów.

Czytaj dalej

Dział Księgowości – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu Księgowości wraz z danymi teleadresowymi. Anna Remiszewska – Kierownik Działu – Główny Księgowy tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 149 e-mail: remiszewska.a@oirpwarszawa.pl Magdalena Narojek – Główny specjalista tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 107 e-mail: narojek.m@oirpwarszawa.pl opłaty za aplikację – faktury Paulina Sabarańska – Główny specjalista ds. windykacji i rozliczeń należności tel.

Czytaj dalej

Dział Informatyzacji – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu Informatyzacji wraz z danymi teleadresowymi. Wsparcie techniczne dla aplikantów i radców OIRP w Warszawie tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 139, 144 e-mail: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl Zakładanie skrzynek mailowych dla aplikantów i radców OIRP w Warszawie na serwerze oirpwarszawa.pl tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 139 e-mail: skrzynki@oirpwarszawa.

Czytaj dalej

Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Sekretariatu Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z danymi teleadresowymi. Ewa Kostrzeńska – Specjalista tel. 22 862 41 69 (-71) w. 114; 22 862 66 07 e-mail: kostrzenska.e@oirpwarszawa.pl Prowadzenie spraw z zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego, Okręgowego Sądu Polubownego oraz Ośrodka Mediacji. Emilia Daniszewska – Specjalista tel. 22 862 41 69 (-71) w. 132 e-mail: daniszewska.e@oirpwarszawa.

Czytaj dalej

Sekretariat Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Sekretariatu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wraz z danymi teleadresowymi. tel. 22 862 41 69 (-71) w. 135   Renata Wernicka – Specjalista tel. 22 862 41 69 (-71) w. 152 e-mail: wernicka.r@oirpwarszawa.pl Prowadzenie spraw z zakresu działania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Aneta Trzaska – Specjalista tel. 22 862 41 69 (-71) w. 108 e-mail: trzaska.a@oirpwarszawa.

Czytaj dalej