Publikacje

Publikacje książkowe OIRP w Warszawie

Jedną z głównych ról Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie jest popularyzacja wiedzy na temat zawodu radcy prawnego, jak również na temat samego prawa. W roku 2009 podjęto inicjatywę stworzenia serii wydawniczej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W przeciągu dwóch lat wydano kilkanaście publikacji dostępnych w formie papierowej i elektronicznej.

Czytaj dalej

Publikacje książkowe Fundacji Radców Prawnych OIRP w Warszawie

Nakładem Fundacji Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie ukazały się następujące publikacje: „Kodeks etyki radcy prawnego” W preambule Kodeksu Etyki Radcy Prawnego czytamy: „Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego respektujący ideały i obowiązki ukształtowane w toku jego wykonywania.

Czytaj dalej