Dyżury obrończe

Dyżury obrończe w postępowaniu przyspieszonym

Komisja ds. Wykonywania Zawodu przypomina, iż z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 1247, z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz. U. poz.

Czytaj dalej

Zgłoszenia chętnych do podejmowania się obrony oskarżonych w postępowaniach przyspieszonych

Rada OIRP w Warszawie poszukuje chętnych radców prawnych, uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych, którzy w razie potrzeby podjęliby się zastępstwa radcy prawnego pełniącego tzw. dyżur obrończy w celu zapewnienia oskarżonemu obrońcy w postępowaniu przyspieszonym. Lista osób deklarujących gotowość zastępstwa nie będzie udostępniana radcom prawnym wyznaczonym do pełnienia dyżurów.

Czytaj dalej