Przeszukania w kancelarii

Uprzejmie przypominamy, że stosownie do art. 18 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w przypadku przeszukania, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej, radca prawny obowiązany jest żądać udziału przedstawiciela samorządu radców prawnych.

W celu zapewnienia obecności przedstawiciela samorządu w trakcie przeszukania w godzinach pracy Biura OIRP w Warszawie, należy dzwonić pod numer 22 862 41 69 wewn. 148.

W przypadku przeszukania poza godzinami pracy Biura, należy się zwrócić do Koordynatora ds. przeszukań, ustanowionego przez Radę OIRP w Warszawie, dostępnego pod numerami telefonów: 504 054 900, 785 730 400.