Urzędówki

Prowadzenie spraw z urzędu

  Radcowie prawni, bez względu na formę wykonywania zawodu, są zobowiązani, zgodnie z ustawą, do prowadzenia spraw z urzędu, po wyznaczeniu ich przez organ samorządu zawodowego, w następstwie ustanowienia przez sąd radcy prawnego dla osoby zwolnionej z kosztów sądowych.

Czytaj dalej

Pomoc prawna z urzędu – wyciąg z przepisów

  Osobom prowadzącym sprawy z urzędu, w celu lepszego poruszania się w gąszczu przepisów regulujących tę sprawę proponujemy – w formie wyciągu z przepisów – podstawowe informacje dot. pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu.

Czytaj dalej

Poszukiwani chętni do podejmowania się spraw z urzędu

  Zwracamy się do Państwa z apelem o zgłaszanie się do dobrowolnego prowadzenia spraw z urzędu tj. poza regulaminową kolejnością alfabetyczną.

Czytaj dalej

Opinia OBSiL dot. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Poniżej publikujemy opinię OBSiL KRRP dotyczącej zakresu obowiązku podwyższania opłaty przewidzianej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2016 roku, poz.

Czytaj dalej

Kasy fiskalne a radca prawny wyznaczony jako pełnomocnik z urzędu

1. Uwagi ogólne Ze strony radców prawnych wyznaczonych jako pełnomocnicy z urzędu zgłaszane są wątpliwości co do konieczności ewidencjonowania takich usług za pomocą kas rejestrujących, zwanych potocznie kasami fiskalnymi. Wątpliwości te są ściśle związane z dotychczasową niejednolitą praktyką wystawiania faktur za takie usługi, a zwłaszcza kwestią kto ma być w fakturze określony jako nabywca (odbiorca) usługi.

Czytaj dalej