• Kategorie

  • Sposób sortowania ogłoszeń

  • Liczba ogłoszeń na stronę

Zatrudnię aplikanta

Kancelaria prawna podejmie współpracę z aplikantem radcowskim

Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę (B2B) z Aplikantami radcowskimi I i II roku;  o następujących specjalnościach: Dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów walu...

Data dodania:
26 listopada 2021
Data wygaśnięcia:
10 grudnia 2021
Zatrudnię radcę prawnego

Podejmiemy współpracę z radcą prawnym

Kancelaria Prawna Seneka z siedzibą w Gdańsku podejmie współpracę (B2B) z Radcami prawnymi o następujących specjalnościach: Dochodzenie roszczeń z tytułu kredytów walutowych (frankowych); P...

Data dodania:
26 listopada 2021
Data wygaśnięcia:
10 grudnia 2021
Aplikant szuka pracy

Aplikant III roku nawiąże współpracę

Aplikant radcowski III roku z ponad 12-letnim doświadczeniem w jednostkach samorządu terytorialnego (również w obsłudze prawnej tych podmiotów)  w zakresie prawa zamówień publicznych, ochrony...

Data dodania:
26 listopada 2021
Data wygaśnięcia:
10 grudnia 2021
Zastępstwa procesowe

Zastępstwo procesowe – Poznań i okolice

Rad­ca praw­ny Ju­sty­na Cza­ja z bo­ga­tym do­świad­cze­niem pro­ce­so­wym,  pro­wa­dzą­ca Kan­ce­la­rię Rad­cy Praw­ne­go z sie­dzi­bą w Po­zna­niu po­dej­mie się z...

Data dodania:
26 listopada 2021
Data wygaśnięcia:
10 grudnia 2021
Zatrudnię aplikanta

Aplikant I roku

Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Feldo z siedzibą w Warszawie (Centrum) nawiąże współpracę z aplikantem radcowskim I roku w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi (praca stacjonarnie, nie zda...

Data dodania:
25 listopada 2021
Data wygaśnięcia:
9 grudnia 2021
Zatrudnię aplikanta

Zatrudnię aplikanta I roku

Kancelaria Prawnicza Tetkowski i Partnerzy zatrudni do biura w Warszawie aplikanta radcowskiego 1 roku aplikacji. Możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu aplikacji.

Data dodania:
25 listopada 2021
Data wygaśnięcia:
9 grudnia 2021
Aplikant szuka pracy

Aplikant radcowski B2B 3 rok

Aplikant radcowski podejmie współpracę w ramach B2B w zakresie sporządzania pism procesowych, a także indywidualnie ustalonego zakresu zadań. Jestem osobą sumienną, pracowitą i skrupulatną.

Data dodania:
24 listopada 2021
Data wygaśnięcia:
8 grudnia 2021
Zatrudnię aplikanta

Aplikantka/Aplikant – kredyty „frankowe”

Kancelaria Prawna KBSP Legal Strzelecki i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w prowadzeniu procesów cywilnych, zatrudni aplikantkę/aplikanta radcowskiego w pełnym wymiarze cza...

Data dodania:
24 listopada 2021
Data wygaśnięcia:
8 grudnia 2021
Zatrudnię aplikanta

Prawnik (Lawyer in-house)

Fundusz Lazar Vision Fund w związku z rozwojem nowych projektów w Europie i USA poszukuje osoby na stanowisko: Prawnik (Lawyer in-house) Zakres obowiązków: Zapewnianie sprawnej obsługi prawnej w ...

Data dodania:
24 listopada 2021
Data wygaśnięcia:
8 grudnia 2021