Dodawanie nowego ogłoszenia

Dodanie ogłoszenia wiąże się z akceptacją regulaminu korzystania z usługi zamieszczania i udostępniania ogłoszeń na stronie internetowej OIRP w Warszawie (treść regulaminu dostępna TUTAJ). Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym (poniżej).

Ogłoszenia muszą zostać zaakceptowane przez moderatora zanim pojawią się na stronie. Maksymalny czas trwania akceptacji to 3 dni robocze od jego przesłania.

Ogłoszenie nie może zawierać żadnych odnośników do stron WWW czy formularzy rejestracyjnych. Jedyne dopuszczalne odnośniki to adresy email.

Ogłoszenia z adresem email z publicznej domeny (np. wp, onet czy gmail) nie będą akceptowane ze względu na próby wyłudzeń danych osobowych.

Ogłoszenia związane z rekrutacją lub poszukiwaniem pracy, dotyczące osób innych niż aplikant radcowski lub radca prawny nie będą akceptowane.

Każde zaakceptowane ogłoszenie będzie widoczne na stronie przez okres 14 dni od momentu publikacji.
  • Podawać numer bez +48 na początku.
  • Hidden
    DD ukośnik MM ukośnik RRRR
  • Do wiadomości OIRP

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.