Komunikaty sądów apelacji warszawskiej oraz zakładów karnych

Poniżej zamieszczamy komunikaty sądów apelacji dotyczące ich działalności w okresie stanu epidemiologicznego: