Bieżące działania samorządu – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego informujemy, że podjęto szereg działań zapobiegawczych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa radców prawnych, aplikantów radcowskich, pracowników oraz interesantów Izby warszawskiej. Poniżej przekazujemy również kilka informacji dotyczących działań podjętych zarówno na szczeblu Izby warszawskiej, jak i Krajowej Izby Radców Prawnych.

Pomoc dla seniorów

Pozostajemy w kontakcie z najstarszymi i najbardziej potrzebującymi członkami naszej Izby, na bieżąco reagując na ich prośby. Apelujemy o informowanie Biura Rady o osobach potrzebujących wsparcia w dostarczaniu produktów pierwszej potrzeby i leków seniorom, do których nie udało nam się dotrzeć. W przypadku większego zainteresowania taką formą pomocy, będziemy o tym powiadamiać poprzez nasze kanały komunikacyjne.

Niezmiernie cieszą nas inicjatywy radców prawnych i aplikantów radcowskich dotyczące wsparcia potrzebujących seniorów będących w grupie podwyższonego ryzyka, dla których opuszczanie domu jest szczególnie niebezpieczne. Serdecznie dziękujemy!

Ograniczenia w działalności sądów

Komunikaty otrzymane z sądów, a dotyczące ich funkcjonowania w okresie epidemii, publikujemy na naszej stronie internetowej https://www.oirpwarszawa.pl/komunikaty-sadow-apelacji-warszawskiej/

Aktualnych informacji prosimy również szukać na stronach internetowych poszczególnych sądów.

Stan epidemiczny spowodował także trudności w podejmowaniu  czynności zawodowych przez radców prawnych. W poniedziałek, 16 marca, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych zajęło stanowisko w kwestii konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Z pełną treścią dokumentu można się zapoznać tutaj: https://kirp.pl/stanowisko-prezydium-krrp-z-16-marca-2020-r-dotyczace-koniecznosci-dokonania-pilnych-zmian-legislacyjnych-regulujacych-funkcjonowanie-wymiaru-sprawiedliwosci-po-ogloszeniu-stanu-zagrozenia-epidemiczn/

Doskonalenie zawodowe / aplikacja radcowska

Począwszy od 12 marca 2020 r. wstrzymane do odwołania zostały wszystkie zajęcia w ramach aplikacji radcowskiej, doskonalenia zawodowego oraz wszelkie aktywności w zakresie integracji środowiskowej.

Uwzględniając obecną sytuację i związany z tym brak możliwości organizacji szkoleń stacjonarnych, zachęcamy do skorzystania z dostępnych w Extranecie szkoleń e-learningowych, które umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy oraz radcowskich punktów szkoleniowych.


Lista aktualnych szkoleń w Extranecie – https://extranet.oirpwarszawa.pl/logowanie


Informujemy jednocześnie, że Izba warszawska finalizuje prace nad udostępnieniem nowej formy uczestnictwa w szkoleniach – streamingu wykładów. O uruchomieniu streamingu zawiadomimy niezwłocznie wraz z wykazem dostępnych w tej formule wykładów.

Warto także pamiętać, że istnieje możliwość skorzystania z platformy e-learningowej na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych – https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/

Stołeczny samorząd podjął również działania w kwestii aplikacji radcowskiej, które mają na celu zminimalizowanie skutków „obywatelskiej kwarantanny” dla aplikantów. Już od bieżącego tygodnia będą mogli uczestniczyć w wykładach on-line.

Postępowania dyscyplinarne

Ograniczeniu uległa również działalność organów dyscyplinarnych samorządu.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie odwołał wszystkie rozprawy i posiedzenia wyznaczone w dniach 13 marca – 3 kwietnia br. Wyższy Sąd Dyscyplinarny KIRP odwołał sprawy wyznaczone do 31 marca br.

Podobnie, Rzecznik Dyscyplinarny OIRP w Warszawie odwołał wszystkie przesłuchania wyznaczone w dniach 13-31 marca br.

O wyznaczeniu kolejnych terminów organy dyscyplinarne poinformują z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna

Samorząd radcowski skierował do starostów powiatów oraz prezydentów miast prośbę o podjęcie działań umożliwiających radcom prawnym możliwość bezpiecznego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Treść apelu znajduje się pod linkiem https://kirp.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-w-okresie-zagrozenia-epidemiologicznego/

Prosimy o informacje dotyczące ewentualnych trudności z udzielaniem przez Państwa nieodpłatnej pomocy prawnej.

Spotkania integracyjne

Spotkania integracyjne, sportowe i kulturalne, z uwagi na ich wieloosobowy charakter, zostały odwołane przez Radę OIRP w Warszawie do końca kwietnia br. Biorąc pod uwagę dynamiczną sytuację, termin ten może ulec przedłużeniu. Dotyczy to również spotkań Klubu Radcy Prawnego.

Na stronie www.kirp.pl znajdą Państwo komunikat o odwołanych wydarzeniach, organizowanych przez KRRP, w tym turnusach sanatoryjnych dla seniorów.

Szczegóły na stronie https://kirp.pl/odwolane-wydarzenia-organizowane-przez-krrp-i-rozprawy-przed-wsd/

Biuro Rady OIRP w Warszawie

Stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Generalnego Inspektora Sanitarnego, informujemy, że począwszy od poniedziałku, 16 marca, Biuro Rady będzie zamknięte przez okres 14 dni. Pracownicy Biura będą w tym czasie pełnić swoje obowiązki w formie zdalnej.

W uzasadnionych sytuacjach, gdy bezpośrednie spotkanie z pracownikiem Biura Rady OIRP w Warszawie będzie konieczne, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

W pozostałych przypadkach bezpośredni dostęp do Biura Rady będzie ograniczony do kontaktów zdalnych. Wykaz adresów mailowych oraz numerów telefonów znajdą Państwo na stronie: https://www.oirpwarszawa.pl/kontakt/

We wszystkich wyżej wymienionych sprawach, prosimy o regularne sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej Izby warszawskiej oraz kanałach Social Media.

Zachęcamy też do śledzenia strony Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, gdzie opublikowano m.in. informację dla seniorów, którą warto rozpowszechniać nie tylko wśród radców prawnych, ale także wśród naszych najbliższych – https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow

Apelujemy o przestrzeganie zaleceń organów i instytucji państwowych oraz samorządowych. Wiele zależy od naszej odpowiedzialnej postawy!

 

Biuro Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie