Apel KRRP o pilne zmiany legislacyjne w zakresie biegu terminów procesowych i sądowych

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych wystosował list do Premiera RP z postulatem natychmiastowego zawieszenia terminów procesowych i sądowych przez cały okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

Oprócz powyższych, samorząd radcowski w oficjalnej korespondencji wnosi o zawieszenie biegu terminów doręczenia korespondencji oraz dopuszczenie bardziej elastycznej formy kontaktów z sądami i urzędami w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Poniżej publikujemy pełną treść listu.

 

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

W imieniu największego samorządu prawniczego w Polsce, grupującego blisko 50 tysięcy radców prawnych i aplikantów radcowskich, zwracam się do Pana Premiera z prośbą o spowodowanie uwzględnienia w pracach nad pakietem pomocowym dla średnich i małych przedsiębiorców osób wykonujących zawód radcy prawnego oraz będących aplikantami radcowskimi.

Członkowie samorządu radców prawnych, prowadzący działalność gospodarczą w ramach kancelarii prawnych wykonują zawód zaufania publicznego. Są oni przedsiębiorcami ponoszącymi określone zobowiązania publiczno-prawne. Obecny stan zagrożenia epidemicznego w sposób istotny ogranicza tę działalność zawodową i wymaga wsparcia ze strony Państwa.

Samorząd radców prawnych stoi na stanowisku, że w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, aż do dnia ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszeniu z mocy prawa powinien ulec bieg terminów procesowych (ustawowych) i sądowych. Przedmiotowe zawieszenie dotyczyłoby postępowań sądowych i administracyjnych, także w zakresie zawieszenia biegu terminów doręczenia korespondencji.

Jednocześnie załączam przyjęte dziś Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 16 marca 2020 r. dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w którym apelujemy o podjęcie w trybie pilnym zmian ustawowych pozwalających na zachowanie ładu w działalności wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności zmian dotyczących obrońców i pełnomocników profesjonalnych reprezentujących klientów, a pozwalających zachować porządek prawny i pełne bezpieczeństwo prawne obywateli Rzeczypospolitej, w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz propozycje legislacyjne tj. projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Prezes
Krajowej Rady Radców Prawnych

Maciej Bobrowicz