Informacja Sądu Arbitrażowego przy KIG

W związku z obecnym stanem epidemii pragnąc zapewnić Państwu oraz pracownikom bezpieczeństwo informujemy o możliwości składania dokumentów w wersji elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oryginał pisma zostanie złożony w terminie 7 dni po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii, bądź w każdym przypadku w terminie 7 dni od wezwania Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Jednocześnie przypominamy, że na Państwo prośbę jesteśmy gotowi zorganizować rozprawę w formie telekonferencji lub wideokonferencji.

Jeżeli macie Państwo pytanie zapraszamy do kontaktu – https://sakig.pl/ 

Udostępnij na: