Organizacje międzynarodowe/International organizations

AEA-EAL Europejskie Stowarzyszenie Prawników

Association Européenne des Avocats – European Association of Lawyers (AEA-EAL) AEA-EAL jest międzynarodową organizacją o charakterze „non-profit”, działającą od 1986 roku. Organizacja zrzesza osoby wykonujące zawody prawnicze, jak i kancelarie prawne oraz samorządy zawodowe prawników działające w Europie.

Czytaj dalej

Association Européenne des Avocats—European Association of Lawyers (AEA-EAL)

AEA-EAL is an international non-profit organization operating since 1986. The members include lawyers as well as law firms and bar associations throughout Europe. The purpose of AEA-EAL is to strengthen ties between lawyers practising in different jurisdictions through mutual exchange of information about legal systems and European law, legal scholarship, and organization of periodic meetings, conferences and workshops.

Czytaj dalej

AIJA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników

AIJA (Association Internationale des Jeunes Avocats) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Młodych Prawników AIJA powstała w 1962 r., jest organizacją o zasięgu globalnym skupiającą adwokatów i radców prawnych do 45 roku życia. Stowarzyszenie poprzez konferencje, seminaria i inne wydarzenia, promuje profesjonalną współpracę i nawiązywanie kontaktów pomiędzy prawnikami na całym świecie. Stanowi podstawowe ogniwo budowania profesjonalnej kariery prawniczej.

Czytaj dalej

Association Internationale des Jeunes Avocats—International Association of Young Lawyers (AIJA)

Founded in 1962, AIJA is an organization of global reach for lawyers under age 45. Through conferences, seminars and other events, AIJA promotes professional cooperation and formation of contacts between lawyers all over the world. It is a key link in building a professional legal career. AIJA cooperates with partner organizations, associations and public institutions.

Czytaj dalej

CCBE – aktualne cele i założenia

Jako samorząd radców prawnych jesteśmy członkami The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), stąd działania i plany tej organizacji są dla nas nadzwyczaj istotne. CCBE wydało krótkie opracowanie swoich założeń na nadchodzące lata, które omawia cztery główne cele organizacji. Pierwszym z nich jest utrzymanie niezależności organów sprawiedliwości w krajach otrzymujących wsparcie finansowe z racji kryzysu ekonomicznego (tzw. PIIGS).

Czytaj dalej

Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)

The Warsaw Bar Association is a member of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), and the activities and plans of the organization are extremely important to us. CCBE has issued a brief report on its plans for the upcoming years, identifying four of the organization’s main goals.

Czytaj dalej

FBE Federacja Adwokatur Europejskich

Federacja Adwokatur Europejskich The European Bars Federation / Fédération des Barreaux d’Europe (FBE) FBE jest międzynarodową organizacją o charakterze „non-profit”, założoną w 1992 roku. FBE kontynuuje działalność Konferencji Głównych Samorządów Prawniczych Europy (Conference of Principal Bars of Europe), działającą od 1986 roku. Zrzesza samorządy zawodowe prawników działające w państwach należących do Rady Europy – obecnie jest ich około 250.

Czytaj dalej

Fédération des Barreaux d’Europe—European Bars Federation (FBE)

FBE is an international non-profit organization founded in 1992, continuing the activity of the Conference of Principal Bars of Europe operating from 1986. FBE is made up of bar organizations operating in member countries of the Council of Europe—currently about 250.

Czytaj dalej

IBA – International Bar Association

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA International Bar Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) ma siedzibę w Londynie. Jest to największa organizacja prawnicza na świecie,  jedyna o charakterze powszechnym, zrzeszająca prawników indywidualnych, firmy prawnicze oraz stowarzyszenia i organizacje ze wszystkich kontynentów. IBA powstała 17 lutego 1947 r.

Czytaj dalej

International Bar Association

The International Bar Association, based in London, is the largest legal organization in the world and the only one of universal scope, made up of individual lawyers, law firms, bar associations and organizations from all continents.

Czytaj dalej