AEA-EAL Europejskie Stowarzyszenie Prawników

Association Européenne des Avocats – European Association of Lawyers (AEA-EAL)

AEA-EAL jest międzynarodową organizacją o charakterze „non-profit”, działającą od 1986 roku. Organizacja zrzesza osoby wykonujące zawody prawnicze, jak i kancelarie prawne oraz samorządy zawodowe prawników działające w Europie.

Celem działalności AEA-EAL jest wzmocnienie więzi pomiędzy prawnikami wykonującymi zawód w różnych jurysdykcjach przez wzajemną wymianę informacji dotyczących poszczególnych porządków prawnych oraz prawa europejskiego, działalności naukowej w dziedzinie prawa oraz przez organizację okresowych spotkań, konferencji oraz szkoleń.

Organizacja przewiduje możliwość zrzeszania różnego typu członków (zwyczajnych, wspierających lub korespondencyjnych) w zależności od rodzaju prowadzonej przez nich działalności prawniczej oraz miejsca jej wykonywania (państwa członkowskie Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub pozostałe kraje leżące w Europie). W celu uzyskania statusu członka należy przesłać wypełniony wniosek dostępny na stronie internetowej AEA-EAL (http://www.aea-eal.eu) oraz opłacić składkę członkowską (w wysokości od 50 do 400 Euro). Korzyści z członkostwa to, między innymi, możliwość czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, nawiązywania kontaktów międzynarodowych zarówno o charakterze zawodowym jak i naukowym, a także możliwość korzystania ze znanego logo Stowarzyszenia.

Więcej informacji na temat AEA-EAL, w tym szczegółowe zasady członkostwa, obowiązki z niego wynikające i jego zalety, można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej organizacji, pod adresem: http://www.aea-eal.eu/.