IBA – International Bar Association

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników IBA

International Bar Association

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników (IBA) ma siedzibę w Londynie. Jest to największa organizacja prawnicza na świecie,  jedyna o charakterze powszechnym, zrzeszająca prawników indywidualnych, firmy prawnicze oraz stowarzyszenia i organizacje ze wszystkich kontynentów.

IBA powstała 17 lutego 1947 r. i działa w dwóch sekcjach:

  • Sekcja Interesu Publicznego i Zawodowego (Public and Professional Interest Division)
  • Sekcja Wykonywania Zawodu (Legal Practice Division)

W 1995 roku został powołany Instytut Praw Człowieka monitorujący przestrzeganie praworządności i podstawowych wartości zawodu prawnika na świecie. Ponadto w ramach IBA działa ponad pięćdziesiąt wyspecjalizowanych Komitetów. Oprócz sekcji, komitetów i grup merytorycznych działają Fora Regionalne, grupujące prawników i organizacje prawnicze z poszczególnych kontynentów. Dwa razy w roku organizowane są spotkania Rady IBA, a jesienią – przy okazji posiedzenia Rady – odbywają się dla prawników z całego świata, trwające cały  tydzień konferencje, seminaria, spotkania, wykłady i grupy robocze w kilkuset dziedzinach.

www.ibanet.org