FBE Federacja Adwokatur Europejskich

Federacja Adwokatur Europejskich

The European Bars Federation / Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)

FBE jest międzynarodową organizacją o charakterze „non-profit”, założoną w 1992 roku. FBE kontynuuje działalność Konferencji Głównych Samorządów Prawniczych Europy (Conference of Principal Bars of Europe), działającą od 1986 roku. Zrzesza samorządy zawodowe prawników działające w państwach należących do Rady Europy – obecnie jest ich około 250.

Cele realizowane przez FBE to, m.in. podejmowanie działań zmierzających do intensyfikowania kontaktów pomiędzy samorządami zawodowymi prawników w Europie przy zachowaniu ich autonomii i niezależności poprzez organizację okresowych spotkań, reprezentowanie zawodów prawniczych przed instytucjami europejskimi, promowanie rządów prawa, niezależności i niezawisłości wymiaru sprawiedliwości oraz praw człowieka, jak również promowanie harmonizacji zawodów prawniczych w Europie w zakresie uprawnień oraz etyki zawodowej. Dodatkowo, FBE organizuje wzajemną wymianę informacji między swoimi członkami w zakresie wykonywania zawodów prawniczych w danej jurysdykcji oraz problemów i zmian w regulacjach dotyczących danego zawodu prawniczego.

Członkami zwykłymi FBE mogą być wyłącznie samorządy zawodowe prawników (o charakterze ogólnokrajowym, regionalnym lub lokalnym) działające w państwach należących do Rady Europy. Samorządy prawnicze działające w państwach niebędących członkami Rady Europy mogą ubiegać się jedynie o status członka – obserwatora.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie została przyjęta do grona członków FBE w 2011 r.

Przynależność do FBE pozytywnie wpłynie na wizerunek OIRP w Warszawie oraz poszerzy możliwość promowania Izby w Europie. Członkostwo, daje również możliwość nawiązywania kontaktów z prawnikami innych krajów europejskich oraz wymiany informacji na temat praktyki, problemów i zmian w regulacjach dotyczących wykonywania zawodu, umożliwiając także podejmowanie wspólnych przedsięwzięć

– stwierdziła w uzasadnieniu do uchwały Anna Tarasiuk-Flodrowska, przewodnicząca Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie.

Informacje na temat OIRP w Warszawie zostały umieszczone na stronie internetowej FBE.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami konferencji i seminariów organizowanych przez FBE oraz materiałami dostępnymi na stronie internetowej tej organizacji. Członkowie samorządów będących członkami FBE mają także możliwość uczestniczenia w pracach grup roboczych utworzonych w ramach FBE.

Więcej informacji na temat FBE i wydarzeń proponowanych przez tę organizację można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej,
pod adresem: http://www.fbe.org (dostępna w pięciu wersjach językowych).