Poszukiwani chętni do podejmowania się spraw z urzędu

 

Zwracamy się do Państwa z apelem o zgłaszanie się do dobrowolnego prowadzenia spraw z urzędu tj. poza regulaminową kolejnością alfabetyczną. Apel kierujemy do wszystkich radców wykonujących zawód, ale zwłaszcza do osób relatywnie niedawno wpisanych na listę radców prawnych, które poprzez taką deklarację zdobywają możliwość poszerzenia praktyki i doświadczenia w zawodzie, a jednocześnie aktywnie włączają się do przedsięwzięć kreujących pozytywny wizerunek warszawskiego samorządu radców prawnych.

Osoby, które zechcą odpowiedzieć na nasz apel prosimy o wypełnienie załączonego poniżej oświadczenia i przesłanie go do Biura OIRP – listem, faksem (22 862 41 73) lub mailem (skan) na adres: oirp@oirpwarszawa.pl.