Pomoc prawna z urzędu – wyciąg z przepisów

 

Osobom prowadzącym sprawy z urzędu, w celu lepszego poruszania się w gąszczu przepisów regulujących tę sprawę proponujemy – w formie wyciągu z przepisów – podstawowe informacje dot. pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu. Podany wyciąg uwzględnia aktualny stan prawny, a więc również nowy Regulamin postępowania rad okręgowych izb radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, stanowiący załącznik do uchwały nr 152/VII/2010 KRRP z 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.