Prowadzenie spraw z urzędu

 

Radcowie prawni, bez względu na formę wykonywania zawodu, są zobowiązani, zgodnie z ustawą, do prowadzenia spraw z urzędu, po wyznaczeniu ich przez organ samorządu zawodowego, w następstwie ustanowienia przez sąd radcy prawnego dla osoby zwolnionej z kosztów sądowych. Wyznaczenie radcy prawnego do prowadzenia sprawy z urzędu odbywa się według zasad określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr 152/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu.