Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania, o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy o radcach prawnych.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie XI kadencji został wybrany przez Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu 24 czerwca 2020 r.

Czytaj dalej

Dyżur Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

  Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Robert Karpiński piątki w godz. 09:00–11:00 Spotkania z Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, uzgodnieniu z sekretariatem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego tel. 22 862 41 69 (-72) wew. 152, 135 lub 108.

Czytaj dalej

Przegląd akt Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

  Przegląd akt możliwy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu przeglądu akt z sekretariatem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: tel. 22 862 41 69 (-72) wew.

Czytaj dalej