Dyżur Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Robert Karpiński

piątki w godz. 09:00–11:00

Spotkania z Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, uzgodnieniu z sekretariatem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego tel. 22 862 41 69 (-72) wew. 152, 135 lub 108.