Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie XI kadencji został wybrany przez Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu 24 czerwca 2020 r. w następującym składzie:

Robert Karpiński – Przewodniczący
Katarzyna Kosicka-Polak – Zastępca Przewodniczącego
Igor Bąkowski
Andrzej Domański
Tomasz Iwańczuk
Agnieszka Korpas-Mattusch
Katarzyna Kosicka-Polak
Gerard Madejski
Marcin Milewski
Tomasz Nawrot
Marzena Okła-Anuszewska
Mikołaj Pedrycz
Radosław Radosławski
Paulina Sibilska
Piotr Staniec
Stelmach
Andrzej Szmigiel
Katarzyna Szwed-Kawka
Krzysztof Woś
Artur Załuski
Anita Żołyniak-Piętka

Obowiązujące przepisy prawne w działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego:

1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
Rozdział 6 – Odpowiedzialność dyscyplinarna

2.Kodeks Etyki Radcy Prawnego
Załącznik do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
z dnia 22 listopada 2014 r.

3. Kodeks postępowania karnego
Stosowany odpowiednio

4. Kodeks karny
Rozdział I-III stosowany odpowiednio

Kontakt:
osd@oirpwarszawa.pl