Przegląd akt Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

 

Przegląd akt możliwy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu przeglądu akt z sekretariatem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: tel. 22 862 41 69 (-72) wew. 135, 152, 108