Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Sekretariatu Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z danymi teleadresowymi.

Ewa Kostrzeńska – Specjalista

tel. 22 862 41 69 (-71) w. 114; 22 862 66 07
e-mail: kostrzenska.e@oirpwarszawa.pl

  • Prowadzenie spraw z zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego, Okręgowego Sądu Polubownego oraz Ośrodka Mediacji.

Daniel Kowalski – Starszy referent

tel.: 22 862 41 69 (-71) w. 132
e-mail: kowalski.d@oirpwarszawa.pl

  • Prowadzenie spraw z zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego i sporów polubownych na podst. art. 39 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Sylwia Leśniak – Specjalista

tel. 22 862 41 69 (-71) w. 150
e-mail: lesniak.s@oirpwarszawa.pl

  • Prowadzenie spraw z zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego.