Dział Członkowski – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu Członkowskiego wraz z danymi teleadresowymi.

Agnieszka Nowakowska – Kierownik Działu
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 130
tel. bezpośredni 862 41 72
e-mail: nowakowska.a@oirpwarszawa.pl

Ewidencja radców prawnych

Jolanta Lejza – Specjalista
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 120
tel. bezpośredni 862 41 72
e-mail: lejza.j@oirpwarszawa.pl

 • Prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia pełnomocników z urzędu i kuratorów.

Paulina Szymanowicz – Specjalista
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 167
e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl 

 • Przyjmowanie wniosków o wpis na listę radców prawnych i prawników zagranicznych, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, skreślenie z listy radców prawnych.
 • Przyjmowanie informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego i jego formach.
 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie.
 • Wydawanie legitymacji radców prawnych.

Daria Włodarska – Starszy referent
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 168
tel. bezpośredni 862 41 72
e-mail: wlodarska.d@oirpwarszawa.pl

 • Przyjmowanie wniosków o wpis na listę radców prawnych i prawników zagranicznych, zawieszenie prawa wykonywania zawodu, skreślenie z listy radców prawnych.
 • Przyjmowanie informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego i jego formach.
 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie.
 • Wydawanie legitymacji radców prawnych

Doskonalenie zawodowe radców prawnych

Marta Gardzińska – Specjalista
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 162
e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

 • Organizacja i obsługa szkoleń dla radców prawnych
 • Ewidencja punktów doskonalenia zawodowego

Aleksandra Pietrasik – Specjalista
tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 116
e-mail: pietrasik.a@oirpwarszawa.pl

 • Organizacja i obsługa szkoleń dla radców prawnych
 • Ewidencja punktów doskonalenia zawodowego