Dział Informatyzacji – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Działu Informatyzacji wraz z danymi teleadresowymi.

Wsparcie techniczne dla aplikantów i radców OIRP w Warszawie

tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 139, 144
e-mail: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl

Zakładanie skrzynek mailowych dla aplikantów i radców OIRP w Warszawie na serwerze oirpwarszawa.pl

tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 139
e-mail: skrzynki@oirpwarszawa.pl

Przyjmowanie zgłoszeń o awarii funkcjonowania poczty elektronicznej i strony internetowej

tel. 22 862 41 69 (-71) wew. 139, 144
e-mail: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl