Działalność Rady/Activity of the Council

Aktywność OIRP w Warszawie na forum międzynarodowym

Aktywność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na forum międzynarodowym polega przede wszystkim na: działaniu na rzecz wymiany doświadczeń zawodowych z prawnikami z innych państw, podejmowaniu działań na rzecz integracji międzynarodowego środowiska prawniczego, udziale w krajowych i międzynarodowych inicjatywach dotyczących rozwoju współpracy między środowiskami prawniczymi różnych państw, podejmowaniu działań mających na celu zapoznawanie radców prawnych...

Czytaj dalej

Activity of the Warsaw Bar Association in the international forum

  The activity of the Warsaw Bar Association in the international forum primarily involves: • Sharing professional experience with lawyers from other countries • Undertaking initiatives toward international integration of the legal community • Participation in national and international initiatives for growth in cooperation between the legal communities of different countries • Actions aimed at increasing the knowledge of […]...

Czytaj dalej