Udział Izby warszawskiej w inauguracji Roku Sądowego 2019 w Mediolanie

Już po raz trzeci delegacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wzięła udział w uroczystościach Otwarcia Roku Sądowego w Mediolanie organizowanych przez Izbę Adwokacką w Mediolanie (Ordine Degli Avvocati di Milano), które odbyły się w dniach 25 i 26 stycznia 2019 r. Izbę Warszawską reprezentowały mec. Anna Adamczak, mec. Katarzyna Barańska oraz mec. Sylwia Kołodziej członkinie Komisji Zagranicznej.

Inauguracja Roku Sądowego jak zawsze miała bardzo uroczysty charakter. Przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych, w tym reprezentanci sądów, prokuratur oraz różnych stowarzyszeń prawniczych, podsumowali mijający 2018 roku oraz podkreślili konieczność współpracy oraz zjednoczenia sił celem ochrony praw osób najbardziej potrzebujących, w szczególności, w kontekście napływu uchodźców z różnych krajów.

Przy tej okazji, Komisja Zagraniczna (CRINT) Izby Adwokatów w Mediolanie obchodziła 35-lecie jej założenia. Szczególne podziękowania za wkład i zaangażowanie zostały złożone na ręce Avv. Mario Dusi – Przewodniczącego CRINT.

Uroczystościom otwarcia Roku Sądowego towarzyszyła konferencja poświęcona niezwykle interesującej tematyce, tj. Międzynarodowemu Obrotowi Dziełami Sztuki (La Circolazione internazionale delle opere d’arte) zorganizowana przez CRINT przy współpracy z Komisją ds. Prawa Sztuki – niedawno utworzoną w Izbie w Mediolanie. Omówione zostały w szczególności dwie konwencje: konwencja UNESCO dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r., oraz komplementarna względem niej, konwencja UNIDROIT w sprawie skradzionych i nielegalnie wywiezionych dóbr kultury podpisana w Rzymie 24 czerwca 1995 r., jak również ich stosowanie w poszczególnych krajach.

Prelegent Izby warszawskiej, mec. Anna Adamczak, wzięła udział w dyskusji z udziałem gości zagranicznych, w trakcie której przedstawiła zagadnienia dotyczące odzyskiwania dzieł sztuki w Polsce utraconych po II wojnie światowej. Krótką videorelację z konferencji można obejrzeć tutaj (w języku włoskim).

Uroczystości w Mediolanie zawsze są okazją do nawiązywania nowych kontaktów z przedstawicielami innych izb zagranicznych. W tegorocznych uroczystościach udział wzięli m.in. członkowie izb i organizacji prawniczych z Aten, Amsterdamu, Antwerpii, Brukseli, Budapesztu, Sofii, Dijon, Lyonu, Marsylii, Paryża, Birmingham, Londynu, Lizbony, Frankfurtu, Monachium, Nowego Jorku, Genewy, Barcelony oraz Bilbao.

Przypomnieć należy, że od podpisania umowy o współpracy z Izbą Adwokacką w Mediolanie minęły już dwa lata. W ramach dotychczasowej współpracy wdrożony został m.in. program wymiany stażowej, w ramach którego w lipcu 2018 r. członek naszej Izby – Mec. Agnieszka Zasieczna odbyła 2-tygodniowy staż (relację z pobytu można przeczytać tutaj). Wszystkie osoby zainteresowane stażami w mediolańskich kancelariach zapraszamy do przesyłania zgłoszeń (więcej szczegółów). Do kontaktu zachęcamy również warszawskie kancelarie zainteresowane przyjęciem stażysty z Mediolanu (więcej szczegółów).

Ponadto, w ramach rozwijającej się współpracy, w tym roku planowana jest wizyta studyjna adwokatów z Mediolanu w naszej Izbie. Przypomnieć należy, że grupa naszych kolegów i koleżanek odbyła taką samą wizytę w Mediolanie w 2017 r.