A może stażysta z Mediolanu?

W porozumieniu z Adwokacką Izbą Mediolańską (Ordine Degli Avvocati di Milano) zapraszamy do składania zgłoszeń przez kancelarie zainteresowane przyjęciem stażysty z Mediolanu. Poszukiwanie kancelarii chętnych do przyjęcia stażystów z Mediolanu w Warszawie jest jednym z elementów uzgodnionej z Izbą Mediolańską wymiany stażowej, w ramach której aplikanci i młodzi radcowie z OIRP w Warszawie będą z kolei mieli możliwość odbycia stażu w kancelarii w Mediolanie.

Jakich kancelarii poszukujemy?

Poszukujemy przede wszystkim kancelarii mogących zapewnić stażyście warunki zapewniające efektywny przebieg stażu – kilkuosobowych zespołów, których praca związana jest z klientami lub innymi elementami zagranicznymi i wykonywana jest w znacznej części w języku angielskim lub włoskim. Kancelarii, które będą w stanie wykorzystać potencjał zagranicznego stażysty a z drugiej strony wzbogacić jego wiedzę i doświadczenie zawodowe, zapoznać go z polskim systemem prawnym i specyfiką wykonywania zawodu radcy prawnego. Atutem będzie oczywiście współpracakancelarii na co dzień z prawnikami zagranicznymi. Poszukujemy kancelarii zatrudniających osoby otwarte i serdeczne, które będą chciały również zaprezentować stażyście Warszawę i Polskę od ich najlepszej strony.

Jak to działa?

OIRP w Warszawie gromadzi zgłoszenia kancelarii gotowych przyjąć stażystę. Adwokacka Izba Mediolańska gromadzi z kolei zgłoszenia od osób chętnych do odbycia stażu a następnie dokonuje wstępnej weryfikacji zgłoszeń pod kątem minimalnych wymogów strony przyjmującej. Obie izby wymieniają na bieżąco informacje o przyjętych zgłoszeniach i poszukują pasujących do siebie zgłoszeń (co do oczekiwań, terminu, kwalifikacji stażysty itd.). Uzgodnienie konkretnego stażu, warunków, terminu i czasu jego trwania następuje po bezpośrednim kontakcie potencjalnego stażysty i potencjalnej kancelarii przyjmującej, przy udziale OIRP w Warszawie i Adwokacka Izby Mediolańskiej. OIRP w Warszawie i Adwokacka Izba Mediolańska będą sprawować nadzór nad odbywaniem stażu i w razie potrzeby udzielać odpowiedniego wsparcia.

Do kiedy można się zgłosić?

Przyjmujemy zgłoszenia w sposób ciągły, aż do podjęcia ewentualnej decyzji o zakończeniu współpracy stażowej. Należy jednak pamiętać, że im wcześniejsze zgłoszenie, tym większa szansa na szybkie znalezienie odpowiadającego zgłoszeniu kandydatana staż z Mediolanu.

Czy wymagana jest znajomość języka włoskiego?

Znajomość języka włoskiego z całą pewnością jest atutem, jednak nie jest warunkiem niezbędnym zgłoszenia.

Jak długo powinien trwać staż?

Długość stażu zostanie uzgodniona z kancelarią przyjmującą. Przewidujemy okresy stażowe od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od uzgodnienia między stażystą i kancelarią przyjmującą. Optymalny z punktu widzenia osiągnięcia celów stażu wydaje się okres od 1 do 2 miesięcy.

Czy staż jest płatny?

Staż jest nieodpłatny o ile inaczej nie zostanie uzgodnione między stażystą i kancelarią przyjmującą. Zachęcamy do zaoferowania stażyście wynagrodzenia lub wsparcia w zakresie utrzymania w Warszawie, jednak nie jest to warunek niezbędny i potencjalni stażyści będą o tym uprzedzeni.

Zgłoszenia, jak również wszelkie pytania należy kierować na adres komisja.zagraniczna@oirpwarszawa.pl

Jeśli chcieliby Państwo udostępnić możliwość odbycia stażu w Państwa kancelarii stażyście z Włoch, zaprezentować profesjonalizm i gościnność Państwa kancelarii, nawiązać nowe znajomości i kontakty, zachęcamy do wypełnienia i przesłania zgłoszenia: Formularz dla kancelarii przyjmujących stażystę.