Mediacje rówieśnicze jako pomysł na rozwiązywanie sporów szkołach

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie od jakiegoś już czasu promuje wśród młodzieży mediacje rówieśnicze. 12 lutego 2019 r. we współpracującym z Izbą ściśle LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie, gdzie działa m.in. klasa sprofilowana na edukację prawną, przeprowadziliśmy szkolenie z mediacji, mające na celu zachęcenie młodzieży do podjęcia działań w kierunku stworzenia w szkole ośrodka mediacji rówieśniczej. Cel ten osiągnęliśmy – członkowie samorządu uczniowskiego zapowiedzieli, że podejmą odpowiednie kroki.

Szkolenie prowadziła na zasadzie pro publico bono pani Katarzyna Sawicka – prawniczka, doktorantka oraz mediator przy Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Mediator omówiła z młodzieżą m.in. etapy mediacji oraz zwróciła ich uwagę na to, jak powinni je prowadzić jako mediatorzy.

Wcześniej, 18 stycznia 2019 r., w ramach cyklicznych zajęć prowadzonych dla klasy 2C ww. LO (sprofilowana na edukację prawną) młodzież przygotowywała scenki mediacyjne. Prezentowała w nich potencjalne pomysły na rozwiązywanie sporów powstałych między rówieśnikami w szkole.

Zachęcamy inne placówki oświatowe do promowania wśród swoich wychowanków takiego modelu rozwiązywania sporów rówieśniczych. Pozwala on młodzieży wykazać się dojrzałością, a także prowadzi do trwałego zażegnania konfliktu między osobami.

Za realizację działań w naszej Izbie odpowiada radca prawny Magdalena Bartosiewicz, koordynator ds. edukacji prawnej przy OIRP w Warszawie.  Pani Mecenas zaprasza do kontaktu via e-mail magdalena.bartosiewicz@oirpwarszawa.pl wszystkich Kolegów i Koleżanki mających pomysły na rozwinięcie ww. koncepcji.