Uchwała KRRP w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego

22 września 2018 r. na posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych podjęto Uchwałę w sprawie tłumaczeń nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządów prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego” na język angielski.

Unormowanie i usystematyzowanie nazewnictwa jest odpowiedzią na powszechnie przyjęte posługiwanie się w obrocie międzynarodowym tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego jako „legal adviser”. Powyższa nazwa nie oddaje w pełni kompetencji radcy prawnego, a ponadto może być odnoszona do osób, które nie ukończyły studiów prawniczych. KRRP przyjęła tłumaczenie zawodu radcy prawnego jako „attorney-at-law”.

Poniżej prezentujemy pełna listę tłumaczeń przyjętych w Uchwale:

Nazwa polska Nazwa angielska
radca prawny attorney-at-law
aplikant radcowski /
aplikantka radcowska
trainee attorney-at-law /
trainee attorney-at-law
Kancelaria Radcy Prawnego /
Kancelaria Radców Prawnych
Law Firm of Attorney-at-Law /
Law Firm of Attorneys-at-Law
samorząd radców prawnych The National Bar of Attorneys-at-Law
Krajowa Rada Radców Prawnych The National Bar Council of Attorneys-at-Law
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych The Board of the National Bar Council of Attorneys-at-Law
Okręgowa Izba Radców Prawnych w [nazwa miasta] [city name] Bar Association of Attorneys-at-Law /
[city name] Bar Association

 

Pełen tekst Uchwały dostępny tutaj.