Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2018

W sobotę, 29 września w całej Polsce odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. W Warszawie do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 998 kandydatów, z czego 50 procent uzyskało wynik pozytywny.

Tradycyjnie Egzamin odbywał się w warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego. Zarządzeniami Ministra Sprawiedliwości powołano pięć Komisji Egzaminacyjnych.

Zdający mieli do rozwiązania test składający się ze 150 pytań, a czas na ich rozwiązanie wynosił 150 minut.

W Izbie warszawskiej pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 498 osób, tj. 50% wszystkich przystępujących do egzaminu.

Z wynikami można się zapoznać po zalogowaniu na swoje indywidualne konto w systemie EWNAR lub na stronie ewnar.pl w zakładce „Aktualności” dla OIRP w Warszawie (według wylosowanego nr kodu). Wyniki są również dostępne w siedzibie OIRP w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 8, parter (według wylosowanego nr kodu).