Prof. Monika Całkiewicz prelegentem World City Bars Leaders Conference w Chicago

Od 26 do 29 września 2018 r. trwa kongres WCBL, zorganizowany przez Izbę Adwokacką w Chicago. Jest to coroczna międzynarodowa konferencja, skupiająca przedstawicieli izb prawniczych z najważniejszych miast świata. Naszą Izbę reprezentuje Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie, prof. Monika Całkiewicz, która będzie miała okazje wygłosić swój referat.

Pierwszy dzień kongresu poświęcony był zagadnieniom dotyczącym niezawisłości sędziowskiej oraz wpływie sztucznej inteligencji na pracę prawników. Drugiego dnia, w  ramach panelu zatytułowanego „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości” wygłosi referat Wicedziekan Monika Całkiewicz, która – między innymi – przedstawi założenia Radcowskiego Ośrodka Pro Bono tworzonego właśnie przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

World City Bar Conference jest coroczną międzynarodową konferencją, skupiającą przedstawicieli izb prawniczych z najważniejszych miast świata. W tym roku biorą w niej udział przedstawiciele izb z Amsterdamu, Barcelony, Pekinu, Brukseli, Londynu, Frankfurtu, Montrealu, Nowego Jorku, Paryża, Szanghaju i Tokio. Warszawskie samorządy reprezentują adw. Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej oraz prof. Monika Całkiewicz, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Spotkanie przedstawicieli największych samorządów prawniczych na świecie jest okazją do nawiązania nowych relacji partnerskich wśród izb zrzeszonych w World City Bars Leaders.

Już teraz z radością informujemy, że gospodarzem przyszłorocznej konferencji WCBL będzie OIRP w Warszawie.