Stanowisko Prezydium Rady OIRP w Warszawie w sprawie doniesień medialnych na temat udziału radców prawnych w procesie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie podkreśla, że każdy radca prawny ma obowiązek wykonywania czynności zawodowych zgodnie z przepisami prawa oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Samorząd radców prawnych reaguje w zdecydowany sposób we wszystkich przypadkach naruszenia prawa lub zasad etyki zawodowej przez swoich członków.

Z głębokim zaniepokojeniem przyjmujemy doniesienia medialne na temat nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji nieruchomości warszawskich i związanych z nimi wątpliwości co do należytego wykonywania czynności zawodowych przez radców prawnych.

Jeżeli sprawa dotyczy jakiegokolwiek radcy prawnego będącego członkiem naszej Izby, rzecznik dyscyplinarny podejmie odpowiednie działania w celu ustalenia, czy doszło do przewinienia dyscyplinarnego, a w razie potwierdzenia się zarzutów sprawca poniesie sprawiedliwą karę.

Jak wynika z informacji prasowych, sprawa jest niezwykle skomplikowana i wymaga rzetelnego ustalenia faktów oraz roli i odpowiedzialności wszystkich osób objętych postępowaniem. Dlatego ze spokojem i pełnym zaufaniem wobec organów ścigania oczekujemy na ich ustalenia. Wyrażamy również pełną otwartość i zaangażowanie w gruntowne wyjaśnienie zaistniałych zdarzeń, w ramach dostępnych procedur prawnych.