Apel organizacji prawniczych do Prezydenta RP w sprawie zmian ustrojowych sądownictwa

W poniedziałek 6 lutego 2017 roku Porozumienie samorządów zaufania publicznego i stowarzyszeń prawniczych, grupujące 18 samorządów zawodowych oraz organizacji, w którym obecnie przewodnictwo sprawuje Krajowa Rada Radców Prawnych, przyjęło stanowisko, w którym zwróciło się do Prezydenta RP o włączenie się w zażegnanie kryzysu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.