Ślubowanie aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie

17 grudnia 2018 r. uroczyste ślubowanie złożyli nowi aplikanci radcowscy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Do ślubowania przystąpiły 463 osoby, a od stycznia w Izbie warszawskiej będzie kształciło się ponad 1 600 aplikantów radcowskich.

Uroczystość odbyła się  w Teatrze Narodowym. Spotkanie rozpoczął Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, który powitał nowych aplikantów. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Monika Całkiewicz, Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie. Do nowych aplikantów zwrócili się również Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Iwona Kujawa, Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wśród zgromadzonych gości znaleźli się także m.in. Magdalena Szymańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Monika Madurowicz, Naczelnik Wydziału Aplikacji Adwokackiej, Radcowskiej, Notarialnej i Komorniczej w Departamencie Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jacek Łabuda, Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, Andrzej Szeliga, Prokurator Regionalny w Warszawie, Mariusz Piłat, przedstawiciel Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dr hab. Anna Konert, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz dr Andrzej Bielecki, Kierownik Studiów Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas ślubowania obecni byli również przedstawiciele Rady OIRP w Warszawie i Komisji do spraw Aplikacji oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie.