Porozumienia o współpracy z organizacjami pozarządowymi

W dniu 18 grudnia 2018 r., Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Włodzimierz Chróścik, przy udziale Koordynatora ds. Programów pro bono dr. Filipa Czernickiego, podpisał porozumienia o współpracy z szeregiem organizacji pozarządowych.

Współpraca ma na celu umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, pozyskanie efektywnej i nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony radców prawnych i aplikantów radcowskich OIRP w Warszawie, a także dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń w obszarach związanych z działalnością pro bono. Pomoc będzie świadczona w ramach Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Porozumienia zostały podpisane z: Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją Polskie Forum Migracyjne, Fundacją Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Nawiązana współpraca pomoże w udzieleniu wsparcia osobom nieposiadającym pełnomocnika procesowego oraz potrzebującym kompleksowej i profesjonalnej pomocy prawnej.