Spotkanie wigilijne

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie jak co roku zorganizowała spotkanie wigilijno-noworoczne, podczas którego członkowie naszego samorządu, wykładowcy, aplikanci oraz przedstawiciele sądownictwa i prokuratury, samorządów zawodów zaufania publicznego mogli połamać się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia.

Uroczyste spotkanie rozpoczął Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, który powitał zebranych gości i złożył im serdeczne życzenia. Błogosławieństwa zebranym udzielił kapelan ordynariatu polowego ksiądz komandor Janusz Bąk. Wśród gości znaleźli się m.in. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, dr Hanna Machińska Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Katarzyna Kwestarz, Dziekan Okręgu Mazowieckiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Beata Waś, Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, samorządów zaufania publicznego oraz szkolnictwa wyższego.