Przymus adwokacko-radcowski w procesie karnym – ankieta

W imieniu Katedry Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radców prawnych uprawnionych do występowania w charakterze obrońcy prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety. Badanie dotyczy postrzegania przez profesjonalnych pełnomocników instytucji przymusu adwokacko-radcowskiego w polskim procesie karnym.
Ankietę można wypełnić pod adresem: http://goo.gl/forms/VXDBXqdUcA.