Porady pro bono dla pokrzywdzonych przestępstwem

W tym roku Izba warszawska po raz kolejny zaangażowała się w akcję pt. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Radcowie prawni z OIRP w Warszawie w tym roku udzielali porad prawnych pro bono w Mazowieckim Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie oraz w oddziale Caritasu Diecezji siedleckiej w Siedlcach.
Porad w sumie udzieliło 18 radców prawnych z Izby warszawskiej. Byli to: Agnieszka Bieńko-Słowicka, Zofia Gałązka, Katarzyna Jakubowska, Władysław Karasiński, Łukasz Korboński, Olga Kowalska, Katarzyna Kraus-Piechnik, Magdalena Kucharska, Iwona Kusio-Szalak, Przemysław Ligęzowski, Tomasz Lipiński, Beata Mazur, Maryla Mikołajewska, Piotr Mrozek, Katarzyna Patralska, Maria Rzewnicka-Borychowska i Monika Szurska.
Wielu radców prawnych już drugi raz z rzędu brało udział w tej szczytnej akcji, natomiast dla niektórych był to debiut. – Po raz pierwszy brałam udział w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, ale już wiem na pewno, że w przyszłym roku także zgłoszę się do tej akcji – mówi r.pr. Maryla Mikołajewska. – Widać, że akcja jest potrzebna, osoby które się zgłosiły przyjechały spoza Siedlec, nawet kilkanaście kilometrów, gdyż – jak mówiły – przybyły specjalnie, aby skorzystać z pomocy prawnika, bo w pobliżu ich miejscowości nie ma takiej możliwości. W sumie udzieliłam trzech porad prawnych dotyczących spraw karnych. Pytano mnie o to, jak wyegzekwować kwotę zasądzoną w wyroku karnym tytułem odszkodowania lub też o to, czy pomimo założenia Niebieskiej Karty, trzeba oddzielnie zawiadamiać o znęcaniu się osoby bliskiej nad członkiem rodziny i co zrobić, aby wszcząć osobną sprawę karną. Problemem była również rozrzutność członka rodziny, który namawiał małżonkę do coraz to wyższych pożyczek w celu kontynuowania swojego kosztownego hobby, lecz od dłuższego czasu pożyczek tych nie spłacał, czym doprowadził rodzinę do skrajnego niedostatku i dużego zadłużenia – dodaje.
Do r.pr. Przemysława Ligęzowskiego, który już drugi raz brał udział w akcji także zgłosiły się trzy osoby. – Problemy dotyczyły sprawy o alimenty, likwidacji spółki jawnej, konfliktu między wspólnikami oraz sprawy o ustanowienie kontaktów z dzieckiem – tłumaczy mec. Ligęzowski. – Całą akcję oceniam bardzo pozytywnie, bo na spotkania przychodzą osoby, które naprawdę potrzebują pomocy. W przyszłości także chętnie zaangażuję się w tę akcję – dodaje.
O swoim dyżurze opowiada też r.pr. Katarzyna Jakubowska. – W czasie mojego czterogodzinnego dyżuru udało mi się porozmawiać z dwiema osobami. Przypadki dotyczyły spraw rodzinnych i prawnych możliwości ich rozwiązania. Całą akcję, w której biorę już udział po raz drugi, oceniam bardzo dobrze. Mam wrażenie, że większość osób, która się zgłasza, w innym wypadku nie skorzystałaby z pomocy prawnika. Chociaż pewnie część z nich ma taką możliwość (zarówno organizacyjną, jak i finansową), a przychodzi tylko dlatego, iż może się skonsultować nieodpłatnie. Z opinii, które wczoraj usłyszałam wiem, że część zgłaszających się osób pierwszy raz miała okazję porozmawiać i uzyskać jakiekolwiek informacje na temat swojej sprawy i szukała też informacji o możliwości skorzystania z takich porad w przyszłości – dodaje.
W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oprócz radców prawnych włączyły się też: Naczelna Rada Adwokacka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.