Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie dla uczniów

Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych organizuje po raz pierwszy Ogólnopolską Akademię „Konkurs Wiedzy o Prawie” dla szkół podstawowych i gimnazjów. Etap szkolny odbędzie się już 30 marca 2016 r.

Konkurs jest częścią programu edukacyjnego „Szkoła bliższa prawu”. W założeniu organizatorów, poszerzyć ma on wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wiedzę prawną, udoskonalić ich umiejętności komunikacyjne i oratorskie oraz sprawdzić kreatywność oraz zdolność komunikacji.
– Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły do udziału w projekcie – mówi dr Krystyna Babiak – dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP. – Naszym celem jest między innymi wszechstronne działanie na rzecz poszerzania i pogłębiania wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży. Zależy nam również na kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia Polaków – podkreśla dr Krystyna Babiak.
Konkurs odbywać się będzie w trzech etapach. Etap pierwszy, który zaplanowano na 30 marca, przeprowadzony zostanie w szkołach, które zgłoszą się do konkursu. Składać się będzie z części pisemnej – testu oraz wypowiedzi ustnej przed komisją szkolną. Do etapu okręgowego zakwalifikuje się 3 najlepszych uczniów z danej placówki. Etap okręgowy zostanie zorganizowany 27 kwietnia w siedzibach okręgowych izb radców prawnych. Uczniowie, o tej samej godzinie w tym samym dniu w całej Polsce, rozwiążą zadanie pisemne. Następnie wezmą udział w części ustnej, obejmującej wypowiedź przed publicznością na zadany temat. Etap trzeci – centralny odbędzie się w Warszawie 17 i 18 maja. Polegał będzie na wypowiedzi ustnej przed Komisją Centralną Akademii – Konkursu. Dla finalistów organizator przewidział nagrody pieniężne oraz rzeczowe, a także wizyty studyjne w instytucjach Unii Europejskiej.
Źródłem wiedzy dla młodych uczestników będą dwa podręczniki: „Przychodzi uczeń do prawnika…” autorstwa Natalii Radosh i Michała Łakomeckiego (etap szkolny i okręgowy) oraz „Lex bez łez” pod redakcją dr. hab. Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak (etap centralny).
Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie do 21 marca 2016 r., przesyłając zgłoszenie do Okręgowego Komitetu Organizacyjnego z danego województwa. Lista regionalnych koordynatorów oraz szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl.