Próba zatrzymania rozwoju samorządu

Nie milknie medialna dyskusja związana ze zwołaniem Nadzwyczajnego Zjazdu Radców Prawnych. Jest to pierwszy zjazd zwołany na mocy art. 58 ustawy o radcach prawnych. Delegaci mają skupić się głównie na kwestii zmian w ordynacji wyborczej. O negatywnych skutkach postulowanych zmian dla serwisu prawo.pl mówi Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik.

– Realizacja zamierzeń izb domagających się zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu może zniweczyć wysiłki podejmowane przez radców prawnych na rzecz ochrony konstytucyjnych podstaw działania samorządu – podkreśla Dziekan Izby warszawskiej.

Pełen artykuł przeczytać można TUTAJ.