Dzień Międzynarodowy Izby Adwokackiej we Frankfurcie nad Menem

2 listopada 2018 r. odbyła się we Frankfurcie międzynarodowa konferencja – Dzień Międzynarodowy Izby Adwokackiej we Frankfurcie nad Menem. Tego rodzaju przedsięwzięcie jest organizowane przez Izbę Adwokacką we Frankfurcie nad Menem co dwa lata. Otwarcie Dnia Międzynarodowego Izby Adwokackiej we Frankfurcie nad Menem poprzedził uroczysty wieczór powitalny, który odbył się wieczorem, 1 listopada 2018 r. Przywitanie reprezentantów izb zagranicznych odbyło się w „Villa Bonn” – siedzibie Frankfurckiego Towarzystwa Handlu, Przemysłu i Nauki, założonego w 1919 r. i niezwykle poważanego w Niemczech za swoją  działalność naukową, gospodarczą i społeczną.

Do udziału w powitalnym wieczorze zaproszone zostały izby prawnicze współpracujące z Izba Adwokacką we Frankfurcie nad Menem, tj. między innymi przedstawiciele izb francuskich (Paryż, Lyon) włoskich (Mediolan, Rzym, Werona), belgijskich (Antwerpia) austriackich, serbskich i rumuńskich. W gronie gości konferencji znalazła się również Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, którą jako członkini Komisji Zagranicznej miałam zaszczyt reprezentować. Oprócz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Izba Adwokacka gościła również Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie, którą reprezentowała adwokat Kinga Konopka – Przewodnicząca Komisji Zagranicznej ORA Kraków.

Dzień Międzynarodowy Izby Adwokackiej we Frankfurcie nad Menem rozpoczął się 2 listopada 2018 r. uroczystym przywitaniem uczestników konferencji przez dr Michaela Griema Prezydenta Izby Adwokackiej we Frankfurcie nad Menem. Słowa powitania wygłosił również prof. dr. Roman Poseck – Prezydent Wyższego Sądu Regionalnego we Frankfurcie nad Menem. Uroczysty wykład inaugurujący konferencję wygłosił sędzia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec – Peter Mueller.

Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono praktycznym problemom występującym przy wykładni i stosowaniu prawa Unii Europejskiej. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w seminariach podzielonych na 4 grupy tematyczne. Dotyczyły one takich zagadnień jak: podstawowe zasady rządzące wymianą korespondencji w codziennej pracy adwokatów (porównanie regulacji niemieckich, włoskich, szwedzkich i hiszpańskich); porównanie wybranych instytucji francuskiego i niemieckiego prawa spółek (seminarium w języku francuskim); zagadnienia międzynarodowego postępowania karnego, w tym Europejskiego Nakazu Aresztowania oraz podsumowanie niemieckich doświadczeń po 6 miesiącach obowiązywania rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Niemieccy adwokaci borykają się z takimi samymi problemami praktycznymi związanymi z nowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, co ich polscy koledzy. Sytuację nie ułatwia fakt, że w przeciwieństwie do większości krajów ochroną danych osobowych zajmuje się w Niemczech kilka urzędów, a oprócz regulacji ogólnej, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych rozproszone są w wielu ustawach. W Niemczech równie często firmy czy instytucje zadają sobie pytania, czy już mamy do czynienia z koniecznością uzyskania zgody na przetwarzanie danych, czy jeszcze nie, np. co z powszechną na międzynarodowych konferencjach wymianą wizytówek, a czy zdjęcie osoby w okularach to dane wrażliwe o jej zdrowiu, etc. Podczas wykładu podkreślano konieczność wprowadzania odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz szyfrowania korespondencji.

W rozmowach w przerwach konferencji, a także na specjalnym spotkaniu zorganizowanym po jej zakończeniu poruszony został temat zacieśniania współpracy między naszymi izbami. Ostatnim przykładem tej współpracy był wykład przedstawiciela Izby Adwokackiej we Frankfurcie nad Menem Pana Armina Diensta, który odbył się w ramach jednodniowego szkolenia z prawa niemieckiego 26 czerwca 2018 r. Rozmawiano o możliwości zorganizowania wyjazdu szkoleniowego warszawskich radców prawnych do Frankfurtu nad Menem oraz przyjazdu niemieckich adwokatów do Warszawy. Jestem przekonana, że mając tak wspaniałych przyjaciół naszej izby we władzach Izby Adwokackiej we Frankfurcie nad Menem usłyszymy wkrótce o niejednym wspólnym projekcie szkoleniowym, czy stażowym.

Agnieszka Ciarkowska

Komisja Zagraniczna OIRP Warszawa