Uwaga, wzmocnione dyżury obrończe w dniach 11–14 listopada br.

W związku ze wzmożonym prawdopodobieństwem rozpoznawania spraw w postępowaniach przyspieszonych w dniach 11–13 listopada br., Rada OIRP w Warszawie poszukuje radców prawnych, uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych, którzy w ww. terminie podjęliby się pełnienia dodatkowych dyżurów obrończych.

Dyżury pełnione będą w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Istnieje również możliwość udzielenia upoważnienia aplikantowi radcowskiemu, uprawnionemu do zastępowania radcy prawnego w sprawach karnych.

Z tytułu każdorazowego stawienia się w sądzie i faktycznego podjęcia się obrony oskarżonego, radca prawny otrzyma wynagrodzenie od OIRP w Warszawie – niezależnie zwrotu przez Skarb Państwa kosztów za obronę na zasadach ogólnych.

Uprzejmie prosimy o pilne zgłaszanie się osób zainteresowanych. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 9 listopada br. (piątek) godz. 15.00, pod adresem e-mail: dyzuryobroncze@oirpwarszawa.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 862 41 69 (do -71) w. 148.