Poznaliśmy skład Prezydium oraz komisji Rady OIRP w Warszawie

Znamy już skład osobowy Prezydium oraz komisji Rady OIRP w Warszawie XI kadencji. Wyboru członków dokonano podczas dwóch pierwszych posiedzeń Rady Izby warszawskiej.

We wtorek, 30 czerwca br., odbyło się pierwsze posiedzenie, na którym wyłoniono m.in. członków Prezydium Rady oraz powołano komisje i ich przewodniczących.

W skład Prezydium Rady oprócz pani Moniki Całkiewicz, Dziekan Rady OIRP w Warszawie weszli panowie Włodzimierz Chróścik, Adam Król oraz Rafał Stankiewicz jako Wicedziekani Rady. Stanowisko Sekretarza Rady zostało przyznane dotychczasowej Sekretarz, pani Annie Sękowskiej. Skarbnikiem Rady został Norbert Tomasz Warecki. Członkiem Prezydium został pan Piotr Grodzki.

Podczas posiedzenia Rady OIRP w Warszawie 8 lipca br. wybrano członków poszczególnych komisji, Koordynatora edukacji prawnej oraz Zastępców Rzecznika, a także członków Okręgowego Zespołu Wizytatorów.

Poniżej prezentujemy zestawienie poszczególnych zespołów i komisji z uwzględnieniem ich członków.

 

Komisja Aplikacji

Włodzimierz Chróścik – Przewodniczący Komisji

Łukasz Oleksiuk – opiekun I roku

Mateusz Woiński – opiekun II roku

Agnieszka Sołtys – opiekun III roku

Monika Gromotowicz

Magdalena Osińska

Monika Rakowska

Katarzyna Wąsowska-Osial

 

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Łukasz Leja – Przewodniczący Komisji

Michał Górski

Robert Grzegorek

Agnieszka Kowalska

Kamil Kowalski

Monika Kwiatkowska

Adam Lewandowski

Agnieszka Roguska-Kikoła

Agnieszka Wilk-Ilewicz

Izabela Zawacka

 

Komisja LegalTech

Mikołaj Otmianowski – Przewodniczący Komisji

Wojciech Dziomdziora

Konrad Gierula

Sebastian Grzywacz

Gracjana Jakubowska

Zuzanna Kopczyńska-Grabiec

Marcin Maruta

Michał Nowakowski

Hubert Tański

Agnieszka Wachowska

Tomasz Zalewski

 

Komisja Promocji i Rozwoju Zawodowego

Bartosz Brylski – Przewodniczący Komisji

Paweł Barański

Ewa Bobryk

Aleksander Czura

Justyna Karczmarz

Agnieszka Kędzior

Joanna Kozłowska

Przemysław Ligęzowski

Adam Lonty

Andrzej Pietruszyński

Emilia Szabłowska

 

Komisja Wykonywania Zawodu

Agnieszka Gajewska-Zabój – Przewodnicząca Komisji

Sławomir Ciupa

Beata Merlewska-Budzik

Maria Młotkowska

Izabela Nowakowska

Piotr Olszewski

Magdalena Przybysz

Agnieszka Staniszewska

 

Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka

Magdalena Bartosiewicz – Przewodnicząca Komisji

Anna Adamczak

Katarzyna Barańska

Filip Czernicki

Sylwia Kołodziej

Paulina Kołowca

Grzegorz Kucharyk

Mariusz Maciejewski

Agata Szczap

 

Koordynator edukacji prawnej

Przemysław Ligęzowski

 

Zespół ds. Wpisów

Katarzyna Wąsowska-Osial – Przewodnicząca zespołu

Michał Czaykowski

Anna Sękowska

Zofia Sierawska-Żywiecka

 

Okręgowy Zespoł Wizytatorów

Romuald Chełmiński – Przewodniczący zespołu

Jarosław Dąbkowski – Zastępca przewodniczącego

Karolina Bartos

Renata Bućko

Mariusz Fistek

Cezary Gawlas

Sylwester Kret

Monika Kwiatkowska

Beata Jakacka-Sitek

Rafał Rojewski

 

Rzecznik Dyscyplinarny i zastępcy

Bartosz Miszewski – Rzecznik Dyscyplinarny

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

Anna Kacprzak

Arkadiusz Karasiński

Magdalena Kobosko

Dorota Krupa

Ewa Lange

Marcin Mazur

Marta Stryjek

Weronika Wierzbowski