Poznaliśmy skład Prezydium Rady OIRP w Warszawie

We wtorek, 30 czerwca, odbyło się pierwsze po zgromadzeniu wyborczym posiedzenie Rady OIRP w Warszawie. Na spotkaniu wyłoniono m.in. członków Prezydium Rady XI kadencji.

Oprócz pani prof. Moniki Całkiewicz, Dziekan Rady OIRP w Warszawie, do składu Prezydium weszli również panowie Włodzimierz Chróścik, Adam Król oraz Rafał Stankiewicz jako Wicedziekani Rady. Stanowisko Sekretarza Rady zostało przyznane dotychczasowej Sekretarz, pani Annie Sękowskiej. Skarbnikiem Rady został Norbert Tomasz Warecki. W składzie  Prezydium znalazł się także pan Piotr Grodzki.

Ponadto wybrano przewodniczących Komisji Stałych OIRP w Warszawie:

Komisja Aplikacji

Włodzimierz Chróścik – Przewodniczący Komisji

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Łukasz Leja – Przewodniczący Komisji

Komisja LegalTech

Mikołaj Otmianowski – Przewodniczący Komisji

Komisja Promocji i Rozwoju Zawodowego

Bartosz Brylski – Przewodniczący Komisji

Komisja Wykonywania Zawodu

Agnieszka Gajewska-Zabój – Przewodnicząca Komisji

Komisja Zagraniczna i Praw Człowieka

Magdalena Bartosiewicz – Przewodnicząca Komisji