[OPRACOWANIE] JAK KORZYSTAĆ Z NARZĘDZI GENERATYWNEJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PRACY RADCÓW PRAWNYCH?

Zachęcamy do pobierania i udostępniania opracowania Komisji LegalTech przy OIRP w Warszawie dotyczącego wykorzystania narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji w praktyce radców prawnych.