Ślubowanie Radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

6 lipca, 2023 roku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie miała powody do podwójnej radości – w dniu obchodów rocznicy przyjęcia przez Sejm Ustawy o Radcach Prawnych do grona samorządu radcowskiego dołączyło 350 nowych członków, którzy zakończyli trudną i wymagającą aplikację radcowską, zdobywając uprawnienia zawodowego radcy prawnego.

Tegoroczna zdawalność wśród aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na egzaminie radcowskim, którzy ukończyli szkolenie w 2022 r., sięgnęła imponującego poziomu 89%. To doskonały dowód na skuteczność i profesjonalizm kadry szkoleniowej, która przygotowała przyszłych radców prawników do wykonywania tego prestiżowego zawodu.

W uroczystości ślubowania brali udział nie tylko sami ślubujący, ale także ich najbliżsi, którzy wspierali aplikantów przez trzy lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń. Ich wsparcie przyczyniło się do osiągnięcia ogromnego sukcesu, jakim jest uzyskanie uprawnień zawodowych radcy prawnego.

Podczas ceremonii, pani Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Monika Całkiewicz, pogratulowała byłym aplikantom doskonałych wyników na egzaminie zawodowym. Podkreśliła również, że ich wyzwanie było szczególne, ponieważ odbywało się w okresie pandemii, która miała wpływ na wiele dziedzin życia, w tym formę kształcenia przyszłych radców prawnych.

Ślubowanie radców prawnych to tradycyjnie ważne wydarzenie, które zgromadziło przedstawicieli różnych dziedzin zawodów prawniczych, administracji rządowej oraz środowiska akademickiego. W gronie gości znaleźli się m.in. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Włodzimierz Chróścik, Wiceprezes KRRP Zbigniew Tur oraz Iwona Kujawa, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Po inspirujących przemówieniach przyszedł czas na uroczyste wypowiedzenie słów roty ślubowania radcy prawnego, które odebrała Pani Dziekan Monika Całkiewicz.

Na zakończenie ceremonii, najlepiej zdający egzamin zawodowy oraz ci, którzy mogli pochwalić się najwyższą średnią ocen z aplikacji radcowskiej, otrzymali radcowskie togi od Izby warszawskiej oraz zestawy upominków ufundowane przez wydawnictwa C.H. BECK i Wolters Kluwer Polska.

To wyjątkowy dzień zarówno dla nowych radców prawnych, jak i całej społeczności prawniczej, który celebruje ich zaangażowanie, determinację i zdolności zawodowe, przygotowując ich na nowy etap kariery prawniczej. Gratulujemy i życzymy sukcesów w wykonywaniu tego prestiżowego zawodu.