Nowi radcowie prawni w Izbie warszawskiej

W poniedziałek, 20 czerwca br., w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, blisko 500 osób po pozytywnie zdanym egzaminie zawodowym złożyło uroczyste ślubowanie, uzyskując prawo wykonywania zawodu radcy prawnego. Tym samym Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zrzesza już ponad dwanaście i pół tysiąca radców prawnych.

Na ślubowanie przybyli świeżo upieczeni radcy prawni z całego województwa mazowieckiego, ich rodziny i przyjaciele. W uroczystości udział wzięli także goście specjalni, m.in. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; Mieczysław Łuczak, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli; Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych; Grzegorz Majewski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Rafał Dębowski, Sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, Magdalena Szymańska z Ministerstwa Sprawiedliwości, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i środowisk akademickich.
Za wami trzy lata aplikacji – mówił Włodzimierz Chróścik, Dziekan Rady OIRP w Warszawie. – Niektórzy mówią, że ta warszawska jest najtrudniejsza, a ja z dumą to potwierdzam. Zdaliście egzamin radcowski. Przetrwaliście ogromny stres i ogromne zmęczenie. Nagrodą jest toga z niebieskim żabotem. Świadectwo waszej pracowitości i odwagi w spełnianiu marzeń.

slubowanie radcow prawnych OIRP 2016 Warszawa teatr wielki fot. Borys Skrzynski

Dziekan Włodzimierz Chróścik podkreślił, że ślubujący wybrali wymagający zawód w trudnych czasach, w konkurencyjnym środowisku. Zapewnił jednak, że każdy kto rzetelnie pracował podczas aplikacji, korzystał z wiedzy i doświadczenia wykładowców OIRP w Warszawie, pokonywał swoje słabości i ograniczenia, ten świetnie sobie poradzi.
Od dnia ślubowania jego uczestnicy będą wykonywać zawód, który jako jeden z nielicznych jest zawodem zaufania publicznego. Dziekan zwrócił uwagę, że wykonywanie tego zawodu to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale również ważna misja społeczna. – Bez zawodów zaufania publicznego nie ma państwa prawa, nie ma sprawiedliwości w Rzeczpospolitej.

slubowanie radcow prawnych OIRP 2016 Warszawa teatr wielki fot. Borys Skrzynski

W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia i upominki osobom, które osiągnęły najlepsze wyniki na aplikacji i podczas egzaminu zawodowego. Pierwszych 10 osób to „najlepsi z najlepszych” – osoby, które uzyskały najwyższą średnią z aplikacji (4,56 i powyżej) lub najwyższą średnią z egzaminu radcowskiego (4,8 i powyżej). Są to: Joanna Olechowska (najwyższa średnia z aplikacji; mec. Olechowska złożyła także egzamin radcowski z wyróżnieniem), Malwina Czerska, Agnieszka Miroddi, Sylwia Stefaniak-Kaliszuk, Małgorzata Buszko, Joanna Kaźmierczak, Alina Walczak, Małgorzata Wankiewicz, Kamila Waśniewska-Marczak i Magdalena Wierzbicka.
Osoby, które otrzymały wysoką średnią z aplikacji (4,5) to (w porządku alfabetycznym): Joanna Celary, Beata Dziekciowska, Agata Krawczyk, Paulina Ochman-Smolińska, Ewa Połaska, Aleksandra Regulska-Sobota i Małgorzata Wieleba-Walicka. Natomiast osoby, które uzyskały jedne z najwyższych średnich z egzaminu (4,6) to (w porządku alfabetycznym): Anna Domańska, Agata Iwanow, Krzysztof Kańtor, Dominika Komosa, Agata Walędziak, Natalia Wojtaszek, Anna Wróbel, Anna Wrzesień i Monika Wystrychowska.

slubowanie radcow prawnych OIRP 2016 Warszawa teatr wielki fot. Borys Skrzynski

Sponsorami upominków byli: Wydawnictwo C.H. Beck, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, firma Habitus – Producent Tóg Prawniczych, Hays Poland, Lex Center, Macadamia City Spa, Gutek Film i Kino Muranów.

logotypy-ślubowanie